Evangelický hřbitov Františky (obec Krouna)

Hřbitov byl založen roku 1912 evangelickým reformovaným sborem Krouně. Náklady na výstavbu hřbitova a márnice činily 3 380,- korun rakousko-uherské měny. K nejvýznamnějším dárcům, kteří přispěli na výstavbu hřbitova patřili rodák František Mundil z USA a majitel Rychmburského panství kníže Thurn-Taxis. Hřbitov byl slavnostně otevřen 14. července 1912 farářem Miloslavem Novákem z Proseče.