(V databázi je prozatím 4 položek v této kategorii.)

Evangelický hřbitov Františky (obec Krouna)

Hřbitov byl založen roku 1912 evangelickým reformovaným sborem Krouně. Náklady na výstavbu hřbitova a márnice činily 3 380,- korun rakousko-uherské měny. K nejvýznamnějším dárcům, kteří přispěli na výstavbu hřbitova patřili rodák František Mundil z USA a majitel Rychmburského panství kníže Thurn-…

Evangelický kostel Hradec Králové

Členové reformované kazatelské stanice, patřící k evangelickému sboru h.v. v Černilově, se rozhodli vybudovat v Hradci Králové evangelický kostel podle návrhu architekta Oldřicha Lisky, za veliké podpory a úsilí černilovského faráře (1860-1915) Justa Szalatnaye (1834-1915). Secesní kostel s …