(V databázi je prozatím 264 položek v této kategorii.)

Evangelické hřbitovy

Evangelický hřbitov Jilemnice

14. listopadu 1810 byl vysvěcen nový (pouze katolický) hřbitov za Zvědavou uličkou a již 18. listopadu sem byla pochována dvojčátka z Víchové nad Jizerou. Ohraničení hřbitova původně zajišťovaly hustě vysázené smrčky, avšak poté, co se jednou vznítily od svíčky, bylo přikročeno ke stavbě kamenné a…

Evangelický hřbitov Karlovy Vary

Karlovarský ústřední hřbitov založený po roce 1864, jehož součástí je budova administrativy s márnicí a obřadní síní, katolický hřbitov, evangelický a židovský hřbitov. Dochován je zde cenný soubor náhrobků od historizujících po moderní. Roku 1991 byl evangelický hřbitov prohlášen za kulturní…

´Evangelický hřbitov´ Aš

Evangelický hřbitov bylo rozsáhlé pohřebiště v sousedství vyhořelého evangelického kostela, vklíněné mezi ulice Na příkopech a Slovanská. Byli zde pohřbíváni jak zedtwitzčtí páni, tak vlivní ašští továrníci (např. Gustav Geipel). Hřbitov byl po válce několik let používán Českobratrskou církví…