Učitelský ústav Čáslav

Učitelský ústav, nová budova z roku 1910, postavená za faráře Františka Kozáka. Dnes čáslavské středisko Diakonie Střední Čechy. Na přední stěně budovy dole vlevo je relief Jana Amose Komenského a jeho heslo: ´Všechno ať se děje spontánně, ze všech skutečností ať je vyloučeno násilí´. Ve vestibulu hlavního vstupu je umístěna pamětní deska obětem nacismu z řad učitelů tehdy již státního ústavu (Rudolf Forman, 1890-1944, byl otcem filmového režiséra Miloše Formana).

V sousedství stojí budova původního reformovaného učitelského ústavu z roku 1872, kde působil jako spirituál v letech 1873-75 spisovatel a reformovaný farář Jan Karafiát (1846-1929). Prvním ředitelem tohoto jediného evangelického středněškolského vzdělávacího zařízení (zřízeného reformovanou církví) byl v letech 1872-1877 Karel.B. Utíkal (1839-1877).