Náhrobek Františka Kozáka

Náhrobek ThDr Františka Kozáka (1857-1926), faráře evangelického sboru h.v. v Čáslavi (1888-1925), v evangelické části městského hřbitova v Čáslavi (vzniklo roku 1884). Ve vstupní části čáslavského evangelického kostela jsou umístěny dvě pamětní desky, oceňující nasazení a práci faráře Kozáka.