Evangelický kostel Vysoká

Evangelický sbor h.v. ve Vysoké vznikl hned po vydání tolerančního patentu r. 1782, přihlásila se do něj až na tři rodiny celá ves a mnoho dalších z okolí. Prvním kazatelem byl Petr Sikora, který do Vysoké přijel 17. 12. 1783. Základní kámen kostela byl pro mnohé potíže ze strany vrchnosti položen až 3. 4. 1786 a stavba dokončena 19. 11. 1786. Jelikož kostel měl v rozporu s omezeními tolerančního patentu oblouková okna a dveře, byl sbor donucen vojenskou exekucí je zazdít do obdélníkového tvaru, původní podoba byla obnovena až v šedesátých letech 19. stol. Ve Vysoké působil mj. Jan Végh. V současnosti je kazatelskou stanicí mělnického sboru ČCE.

Zajímavost

V areálu kostela je umístěn Památník toleranční doby.