Evangelický kostel Vysoká

Evangelický sbor h.v. ve Vysoké vznikl hned po vydání tolerančního patentu r. 1782, přihlásila se do něj až na tři rodiny celá ves a mnoho dalších z okolí. Prvním kazatelem byl Petr Sikora, který do Vysoké přijel 17. 12. 1783. Základní kámen kostela byl pro mnohé potíže ze strany vrchnosti položen až 3. 4. 1786 a stavba dokončena 19. 11. 1786. Jelikož kostel měl v rozporu s omezeními tolerančního patentu oblouková okna a dveře, byl sbor donucen vojenskou exekucí je zazdít do obdélníkového tvaru, původní podoba byla obnovena až v šedesátých letech 19. stol. Ve Vysoké působil mj. Jan Végh. V současnosti je kazatelskou stanicí mělnického sboru ČCE.

Zajímavost

V areálu kostela je umístěn Památník toleranční doby.

Komentáře

Jan Végh (1755-1830) byl nejdříve farářem v Libiši (1783-1793, tři roky v Lysé (1793-1796), znovu v Libiši (1796-1811) a konečně v Nebuželích (1811-1825). Do Vysoké mohl snad přijet jako host kázat nebo zde být administrátorem.

Jan Végh (1755-1830) byl nejdříve farářem v Libiši (1783-1793), tři roky v Lysé (1793-1796), znovu v Libiši (1796-1811) a nakonec v Nebuželích (1811-1825). Do Vysoké mohl nanejvýš přijet jako host kázat nebo zde být administrátorem.