Evangelický kostel Oráčov

V Oráčově vznikla během tzv. německého přestupového hnutí v roce 1901 kazatelská stanice evangelického německého luterského (a.v.) sboru v Chomutově; roku 1908 byla přefařena do Hořoviček. Jednolodní kostel byl postaven hned v roce 1902. Kazatelská stanice zanikla po roce 1945 spolu s celou Německou evangelickou církví (DEK).

Kostel připadl Českobratrské církvi evangelické. Kazatelská stanice patřila nejprve ke sboru ČCE v Kralovicích, v roce 1952 přešla k nově utvořenému sboru v Podbořanech.

Bývalou faru německého sboru a.v., stojící nedaleko, koupil farář Jan Jelínek (1912-2009), který ve sboru různým způsobem pracoval (v padesátých letech, za normalizace, i opět už legálně po roce 1989).