Evangelický kostel Hronov

Evangelický farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Hronově má své počátky v roce 1869, kdy se stal kazatelskou stanicí reformovaného sboru v Klášteře nad Dědinou. Jako farní sbor evangelické reformované  (h.v.) církve vznikl 27.srpna 1885. Původně se evangelíci scházeli v různých nájmech; stavbu modlitebny podporovali mnozí dárci. Je zajímavé, že na její výstavbu byly použity plány kostela v Růžové u Děčína, který je dnes v dezolátním stavu.

Modlitebna v Hronově byla postavena roku 1876, později byla přistavěna ještě tzv. zimní modlitebna; za faráře a seniora (1904-1921) Josefa Šáry (1843-1923), který působil v Hronově celé půlstoletí, v letech 1872-1923. Vlastní bohoslužebný sál je v 1. patře, nové varhany podle návrhu prof. Jiřího Reinbergera byly instalovány v roce 1955. Na přilehlém hřbitově je pohřben zdejší (1929-1939) a dlouholetý kutnohorský (1939-1968) farář Jan Dus st. (1903-1995).