Sborový dům Archa Kaplice

Kazatelská stanice evangelického sboru v Českých Budějovicích, s vlastním vikářem i pro široké okolí, vznikla v Kaplici záhy po roce 1945. V koupené budově byla upravena modlitebna slavnostně otevřená 3. července 1951, za faráře (1950-1966) Miroslava Růžičky (1904-1993).

V letech 2003-2008 byl v Kaplici postaven sborový multifunkční dům Archa, slavnostně otevíraný 24. září 2005, kdy byl českobudějovickým farářem (1992-2008) Daniel Matějka (1947).