´Evangelický kostel´ Česká Lípa

V České Lípě (Böhmisch Leipa) vznikla v roce 1883 kazatelská stanice tolerančního německého luterského (a.v.) sboru v Habřině. Od roku 1921 se stala filiálním sborem farního sboru již Německé evangelické církve (DEK) v Novém Boru. Podle projektu architekta Richarda Broscheho z České Lípy byl kostel postaven v letech 1927 v západní části Městského parku, poblíž železničniční zastávky Střelnice. Po zrušení sboru DEK po roce 1945 se v kostele ještě v padesátých letech konaly bohoslužby také Českobratrské církve evangelické, třebaže kostel i s blízkou budovou fary, z roku 1882, připadl již v roce 1946 Církvi československé husitské.

Zajímavost

Skutečnost, že se jedná původně o evangelický kostel a.v., není na budově kostela ani na informační tabuli v Městském parku nijak zmíněna.