Evangelický hřbitov Sobíňov

Byl postaven a k pohřbívání připraven roku 1852. První na něm byl pohřben jistý Havlíček ze Sopot č. 4 a to přes odpor své rodiny, která byla katolická a přála si, aby byl pohřben na hřbitově katolickém. Ke stavbě evangelického hřbitova došlo na návrh okresního hejtmanství Chotěboři, čímž byl odstraněn neustálý spor mezi sopotským kat. farářem a evang. knězem Molnárem. Hřbitov má kamenný taras a kovovou tepanou dvojdílnou bránu, je osázen lipami. Je zde pohřben Josef Ležák, redaktor a spisovatel.