Evangelická fara Znojmo

Tuto budovu fary si evangelický luterský (a.v.) sbor ve Znojmě postavil patrně až kolem roku 1918, před tím byla evangelická fara na Dolním náměstí. Po zániku Německé evangelické církve (DEK) po roce 1945 převzala budovu Českobratrská církev evangelická, která navázala na práci filiálního sboru vzniklého roku 1935 při evangelickém sboru v Miroslavi. Bohoslužby se po desetiletí konaly v evangelickém kostele, který byl propůjčován Církví československou husitskou.