Evangelický kostel Nebužely

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Nebuželích již v roce 1783. Prvním farářem (1783-1801) byl Samuel Kapossy. 4.dubna 1785 byl položen základní kámen ke stavbě kostela, 26.srpna 1786 byl toleranční kostel slavnostně otvírán. Během 19. století byli nebuželskými faráři: Jan Végh (1811-1825), Mojžíš z Tardy ml. (1830-1858) a Eduard Molnár (1859-1904).

Kostel P. Marie Vítězné Praha

Kostel postavil v letech 1611-1613 nejspíše Giovanni Maria Alliprandi pro německé evangelíky a.v., jednalo se patrně o první barokní stavbu v Praze. Slavnostně byl otevřen 21. července 1613 - o rok dříve než staroměstský evangelický luterský kostel Svatého Salvatora - jako kostel Svaté Trojice, se vchodem situovaným ze směru od Petřína.

Náhrobek Gustava Jelínka

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Libenicích. Gustav Jelínek (1838-1931), rodák z Růžďky na Valašsku, byl evangelickým farářem h.v. na Hrubé Lhotě (1864-1872) a nato v tehdy nově vzniklém sboru ve Stříteži nad Bečvou. V letech 1892-1920 stál v čele Východního seniorátu Moravské superintendence církve h.v.

Evangelická škola Chleby

Toleranční evangelická škola byla zřízena nejspíše hned se vznikem evangelického sboru h.v. v roce 1783. Roku 1843, za faráře (1837-1854) Štěpána Tardyho (1809-1894), začala stavba další školní budovy dokončená v roce 1856, od roku 1875 s ´právem veřejnosti´ a od roku 1889 fungující jako dvojtřídka. Tato budova na rozhraní tisíciletí vyhořela a stavba byla odstraněna.

´Evangelická část´ hřbitova Pustá Rybná

Evangelické náhrobky jsou na obecním hřbitově v Pusté Rybné umístěny v části vlevo za vchodem na hřbitov. Hřbitov vznikl patrně v 19. století. Upoutá náhrobek Františka Hamerníka, kazatele svobodné církve reformované, který ´zemřel ve stáří 29 let´ .