Náhrobek Rostislava a Evy Nechutových

Náhrobek manželů Nechutových na evangelickém hřbitově ve Strměchách. Eva Nechutová (1926-2008) byla po vikářování v Rakovníku seniorátní vikářkou Libereckého seniorátu (1958-1961). Nato celé čtvrtstoletí byla spolu se svým manželem farářkou ´sousboří´ dvou evangelických sborů, Humpolce a Strměch…

Sborový dům Pelhřimov

V Pelhřimově vznikla roku 1910 kazatelská stanice evangelického reformovaného (h.v.) sboru ve Strměchách, za faráře Pavla Jelena (1840-1925). Dlouhá desetiletí se bohoslužby konaly na různých místech ve městě. Nakonec kazatelská stanice získala po roce 1990 náhradou za konfiskát budovu v centru…