Evangelický kostel Hronov

Evangelický farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Hronově má své počátky v roce 1869, kdy se stal kazatelskou stanicí reformovaného sboru v Klášteře nad Dědinou. Jako farní sbor evangelické reformované  (h.v.) církve vznikl 27.srpna 1885. Původně se evangelíci scházeli v různých…