Samostatné náhrobky osobností souvisejících s reformací a evangelictvím

Náhrobek Vlastimila Plcha

Vlastimil Plch (1921-2007) byl farářem evangelického sboru v Bošíně celou druhou polovinu 20.století, v letech 1946-1995.

Náhrobek Josefa Karafiáta

Josef Karafiát (1848-1924), mladší bratr evangelického ´reformovaného´ faráře Jana Karafiáta, byl učitelem na bošínské evangelické škole od roku 1868. Je autorem nápěvů písní, např známé ´Pod ochranou nejvyššího´.

Náhrobek Josefa Choděry

Josef Choděra (1860-1900) byl farářem evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Bošíně od roku 1885 do svého úmrtí 18.prosince 1900.

Náhrobek Jana Dobiáše

Jan Dobiáš (3.února 1868 ve Chlebích-12.července 1931) byl evangelickým farářem v Bošíně v letech 1923-1931.

Náhrobek Pavla Nešpora

Náhrobek posledního močovického a prvního čáslavského reformovaného faráře (1838-1887, za něho sídlo sboru změněno), Pavla Nešpora (1814-1897) na evangelickém hřbitově v Močovicích. Pamětní deska je umístěna u vchodu do evangelického kostela v Čáslavi.

Náhrobek Františka Kozáka

Náhrobek ThDr Františka Kozáka (1857-1926), faráře evangelického sboru h.v. v Čáslavi (1888-1925), v evangelické části městského hřbitova v Čáslavi. Ve vstupní části čáslavského evangelického kostela jsou umístěny dvě pamětní desky, oceňující nasazení a práci faráře Kozáka.

Náhrobek Václava Marečka

Václav Mareček (1824-1901) se stal farářem evangelického sboru a.v. v Trnávce (1853-1893) po Janu Kovářovi.

Náhrobek Jana Kováře

Jan Kovář (1768-1852) byl pátý kazatel tolerančního evangelického sboru a.v. v Trnávce. Farářem zde byl v letech 1795-1852.

Náhrobek Viktora Szalatnaye

Hrob prvního kutnohorského evangelického reformovaného faráře (1891-1939) Viktora Szalatnaye (1866-1941) na evangelickém hřbitově v Kutné Hoře.

 

Náhrobek Josefa B. Jeschkeho

Hrob profesora (1948-1970) především praktické teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze J. B. Jeschkeho na evangelickém hřbitově v Kutné Hoře.

Náhrobek Eduarda Molnára

Eduard Molnár (1827-1904) byl pátým farářem evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Nebuželích od roku 1859 až do svého úmrtí v roce 1904. V letech 1885-1904 byl volen seniorem Pražského seniorátu h.v. Zemřel 19.července 1904 v činné službě. Náhrobek byl ´v nedávné době´ přemístěn do Libiše…

Náhrobek Mojžíše z Tardy

Nástupcem Jana Végha a tedy čtvrtým farářem evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Nebuželích byl farář (1830-1858) a senior Pražského seniorátu h.v. Mojžíš z Tardy. Narodil se 16.září 1805 v Libici nad Cidlinou jako druhý ze synů tamějšího prvního tolerančního faráře Mojžíše z Tardy (1759-…

Náhrobek Jana Végha

Náhrobek, původně na hřbitově v Nebuželích, byl ´v nedávné době´ převezen do Libiše. Jan Végh (1755-1830) byl prvním tolerančním farářem v Libiši (1783-1793 a znovu 1796-1811) a třetím v pořadí farářů v Lysé nad Labem (1793-1796), i v Nebuželích (1811-1825). Zde 1.února 1830 zemřel a 5.února byl…