Náhrobek Václava a Bedřicha Hrozných

Náhrobek je od 70. let dvacátého století, po zrušení místního evangelického hřbitova, umístěn v areálu evangelického sboru v Lysé nad Labem. Václav Hrozný (1845-1896) byl zdejším evangelickým reformovaným farářem od roku 1876 do své předčasné smrti v roce 1896. Jeho synem, který se na zdejší evangelické faře narodil, byl profesor Bedřich Hrozný (1879-1952), rozluštitel starověkého chetitského jazyka.

Zajímavost

Pamětní deska Bedřicha Hrozného na evangelické faře a pamětní kámen, připomínající první rozluštěnou větu indoevropské chetitštiny.