Kaple Božího těla Praha

Kaple Božího těla stávala na dnešním Karlově náměstí, od později postaveného kostela sv. Ignáce směrem do náměstí. Byla založena roku 1393 bratrstvem ´Obruče a kladiva´. Jednalo se o šestibokou stavbu s věží uprostřed. Její podoba je známa z dochovaných dobových rytin.

V roce 1403 byla kaple předána univerzitě, která roku 1416 zavedla i zde vysluhování ´sub utraque´, pod obojí způsobou. Dne 12. dubna 1437 byla v kapli slavnostně vyhlášena kompaktáta přijatá církevním koncilem v Basileji a podepsaná 5. července 1436 v Jihlavě.

Po vydání Rudolfova Majestátu byla kaple v roce 1612 dána do užívání Jednotě bratrské. Po bělohorské bitvě byla kaple předána jezuitům, kteří ji používali, dokud nepřešli do protějšího kostela sv. Ignáce, který byl stavěn v letech 1665- 1699, a který se stal vedle Klementina druhou baštou protireformace.

Kaple chátrala a město ji nechalo roku 1791 zbourat, třebaže o ni po Tolerančním patentu žádali pražští evangelíci.

Zajímavost

Na vnější zdi byly umístěny dvě kamenné desky s latinským a českým textem kompaktát, které zde tak byly, na křižovatce dvou hlavních směrů, komukoli k dispozici. Dnes jsou uloženy v lapidáriu Národního muzea na Výstavišti.
V kapli byli pohřbíváni univerzitní mistři, posledním byl rektor Jan Kampanus Vodňanský (+ 1622).