Evangelický a pravoslavný kostel Sudice

Stavba z roku 1909 pro tehdejší, většinově německé, evangelíky a.v., slavnostně otevřená superintendentem Dr Nottenbohmem z Vratislavi, stojí dnes na dohled hranice s Polskem. Po válce kostel získala česká reemigrantská komunita pravoslavného vyznání, která přišla z ukrajinské Volyně a přivezla si odtamtud ikonostas. V kostele se konají střídavě bohoslužby pravoslavné církve a kazatelské stanice evangelického sboru v Opavě.

Zajímavost

Na oltářním obraze postava Ježíše s prostřeleným čelem.