Evangelický kostel Velenice

Toleranční evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl ve Velenicích už v roce 1782. Kostel, s vnějšími potížemi postavený v roce 1785, ztratil svou toleranční dispozici (kazatelna uprostřed delší stěny obklopená ze tří stran řadami lavic) patrně při opravě interiéru kostela v roce 1903, za faráře (1902-1930) Čeňka Fialy (1872-1930). V témže roce došlo i k přestavbě budovy ´nové´ fary, postavené v roce 1830, stojící vedle kostela. Varhany z roku 1818 byly v roce 1905 nahrazeny novými, od firmy Josef Melzer z Kutné Hory. Nedošlo ke stavbě kostelní věže, plánované na rok 1914.

Zajímavost

Faráři sboru byli také Benjamin Košut (od 1861 do 1866, kdy přešel do klimentského sboru Praze) a Vilém Bedřich (sic!) Košut (od 1866 do své smrti 1902); jeho náhrobek je na velenickém evangelickém hřbitově.