Evangelický kostel Krucemburk

Toleranční patent z roku 1781 přinesl i do Krucemburku náboženské uvolnění. Rok nato zde byl založen nejstarší sbor augsburského vyznání v Čechách. Bohoslužebná setkávání se nejprve konala ve stodole, podobně jako v prvopočátcích mnoha sborů po vyhlášení Tolerančního patentu. První dřevěná modlitebna byla postavena během června 1786. Ta ovšem velmi brzy začala chátrat. Nové modlitebny se věřící v Krucemburku dočkali až v roce 1840. Měla stále ještě toleranční charakter bez věže, jedinou změnou byl vstup na kratší straně obdélníkového prostoru stavby. Svou jednoduchost si modlitebna zachovala do dnešních časů, jen interiér byl později upravován.