Evangelický kostel Horní Vilémovice

V roce 1784 byl v Horních Vilémovicích založen reformovaný sbor, v němž se scházeli evangelíci ze širokého okolí. Toleranční modlitebna byla postavena v letech 1784–1788. Byla to jednoduchá obdélníková stavba s malými dveřmi a s valbovou šindelovou střechou. Později byla vybavena kazatelnou, ohrádkou kolem stolu Páně, křtitelnicí a lavicemi. Na kruchtu byly pořízeny varhany až v roce 1902. V tomto roce byla také přistavěna věž s hodinami a zvony. V této podobě, po nemnoha úpravách, zůstala modlitebna zachována až do současnosti.

Původní fara byla postavena hned vedle modlitebny. V roce 1933 byla ve vesnici vybudována pěkná moderní fara uprostřed zahrady, jež slouží jako sborový dům, zimní modlitebna i jako byt kazatele.