Evangelický kostel Brandýs nad Orlicí

V Brandýse nad Orlicí vznikla v roce 1923 kazatelská stanice sboru Českobratrské církve evangelické v Chocni, od roku 1926 jako tzv. filiální sbor. Evangelický kostel, ´Sbor Komenského´, byl postaven v roce 1930. Varhany jsou z roku 1950.

Zajímavost

Vedle vstupu do kostela je schrána s ´prstí z hrobu J. A. Komenského v Naardenu´.