Evangelický areál Lysá nad Labem

Areál lyského evangelického sboru tvoří kromě kostela fara a bývalá evangelická škola obklopené zahradou, ve které jsou také umístěny náhrobky přenesené sem z bývalého evangelického hřbitova v sedmdesátých letech. Budovu fary koupil toleranční reformovaný (h.v.) sbor již roku 1791. Po úpravách zde bydlí faráři od roku 1794; v roce 2018 byla dokončena nutná celková rekonstrukce exteriérů. Budova školy je z roku 1907, evangelická škola byla však již roku 1919 natrvalo zrušena. Bývalá třída je upravena na shromažďovací místnost pro zimní období.

Při zrušení evangelického hřbitova byly do sborového areálu přemístěny náhrobky mecenáše sboru George W. Andrewse (1826-1886) a tří zdejších farářů. František Filipy (1792-1861), superintendent církve h.v. v Čechách v letech 1857-1861, byl lyským farářem v posledních dvou letech života (1859-1861). Václav Hrozný (1845-1896), otec Bedřicha Hrozného, zde byl farářem od roku 1876 do své předčasné smrti 1896. Jeho následníkem byl v letech 1896-1927 farář Karel Hadač (1863-1927).

Zajímavost

Fara je rodným místem Bedřicha Hrozného, rozluštitele starověké chetitštiny.
Náhrobky přemístěny do areálu po zlikvidování evangelického hřbitova.