Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Budova Marathon v Černé ulici 646/II na Novém Městě, postavena v roce 1928 podle návrhu architekta Františka Xavera Čtrnáctého pro Plichtův tělovýchovný ústav. V bývalé tělocvičně v suterénu sídlí dnes fakultní knihovna. Ve dvorním traktu je původní dvouramenné dřevěné schodiště s obrazem Vladimíra Stříbrného z roku 1928. V přízemí domu je kavárna Marathon Café.

Českobratrská církev evangelická po roce 1989 budovu koupila za finanční pomoci řady zahraničních církevních gremií a zrenovovala ji pro účely fakulty. Po schválení 33. synodem v roce 2014 byla budova prodána Univerzitě Karlově.