Významný architekt, autor četných knih.

Evangelický kostel Čáslav

Evangelický sbor v Čáslavi vznikl roku 1783 v Močovicích. Po vydání Protestantského patentu 1861 se sbor rozhodl přesunout do Čáslavi. Roku 1864 byl položen základní kámen nového kostela. Roku 1866 se od sousedního stavení rozšířil požár a zachvátil kostel i faru. O 8 dní později se podařilo…

Husův dům

Husův dům je dům čp. 22/I v Praze na Novém Městě v Jungmannově ulici č. 9. Jde o původně středověký dům, renesančně a raně barokně přestavován, do současné podoby přestavěn pro Synodní radu Českobratrské církve evangelické architektem Bohumírem Kozákem v roce 1923. V současnosti v domě sídlí…