Evangelický kostel Borová

Brzy po vydání Tolerančního patentu, v roce 1783, vznikl v Borové sbor reformovaného vyznání. Během jediného měsíce (od dubna do května 1783) byla postavena jednoduchá modlitebna bez věže. Její toleranční charakter je zachován až do dnešních časů. Vchodem z boční strany vejdeme do modlitebního…

Evangelický kostel Javorník nad Veličkou

Evangelický toleranční kostel v Javorníku nad Veličkou pochází z r. 1783 a svou původní podobu si prakticky zachoval až do dnešní doby. Jednoduchý kostel bez věže s nápisem „Pojďtež ke mně všichni“ a s kalichem umístěným v průčelí nad vchodem je vnitřně uspořádán tak, jak bylo v toleranční době…

Evangelický kostel Velká Lhota (Hrubá Lhota)

Jedinečný kostel pocházející z období vydání tolerančního patentu. Dodnes dochovaný ve své původní dřevěné podobě. Národní kulturní památka. Stále se využívá k bohoslužbám evangelického sboru na Velké Lhotě.