Burkovák

Památné místo shromáždění lidu ("poutě na horách" v r. 1419. V té době se tu prý sešlo na 40000 účastníků.

Beránek

Památné místo jednoho z velkých husitských shromáždění v roce 1419, kdy se konaly tzv. poutě na hory v očekávání brzkých radikálních změn dějinného vývoje v důsledku Božího zásahu. Shromáždění připomíná kamenný památník.