Evangelické hřbitovy

Evangelický hřbitov Trnávka

Na hřbitově je pohřben pátý ze zdejších tolerančních kazatelů (1795-1852) Jan Kovář (1768-1857), původem z Moravy, a jeho nástupce v letech 1853-1893 Václav Mareček (1824-1901).

Evangelický hřbitov Kutná Hora

Kaple na evangelickém hřbitově v Kutné Hoře z roku 1913. Na hřbitově najdeme hrob prvního kutnohorského faráře (1891-1939) Viktora Szalatnaye (1866-1941) a hrob profesora praktické teologie na Komenského evangelické teologické fakultě (1950-1970) a dlouholetého poděbradského faráře J. B.…

Evangelický hřbitov Močovice

Evangelický hřbitov v Močovicích, 3 km západně od Čáslavi, náhrobky Josefa Nešpora (faráře h.v. v Močovicích 1814-1824 a 1827-1837) a Pavla Nešpora (faráře h.v. v Močovicích a Čáslavi 1838-1887)

Evangelická kaple v Kořenově se hřbitovem

Počátkem 20. století se zdejší němečtí evangelíci (luteráni) rozhodli postavit vlastní modlitebnu a vybrali pro ni místo na vyvýšenině dnešního Tesařova (dříve Schenkenhahn) při bývalé císařské krkonošské silnici. Od roku 1903 se zdejší evangelíci scházeli v chatě Zvonice, proto se v roce 1908…

Evangelický kostel Rudník - Bolkov se hřbitovem

Po vydání tolerančního patentu roku se tu k luterskému vyznání přilásilo 400 lidí. Do roku 1783 do obce docházeli němečtí kazatelé. V roce 1783 do Krkonoš přichází konat pastorační službu skupina mladých uherských nekatolických intelektuálů. Prvním stálým pastorem v Rudníku byl Stephan Hoszu,…