soudobé evangelictví (cca od začátku 20. století)

Evangelický sbor Heřmanův Městec

Nově upravený (2017) sborový sál ve sborovém domě v Zahradní ulici 537. Ten sbor získal od města nedobrovolnou výměnou za dosavadní sídlo v areálu židovské synagogy v roce 1985 a postupně upravil sborový sál a další sborové zázemí; půdní vestavba rozšířila farní byt.

Generální sněm 1918

Na Generálním sněmu svolaném ´Ústředním výborem pro českou evangelickou církev´, ustaveným na klimentské faře h.v. v Praze v červnu 1917, došlo ke spojení českých sborů Evangelické církve a.v. a Evangelické církve h.v. v českých zemích. Generální sněm zasedal v Praze ve dnech 17.-18. prosince…

Evangelický kostel Vysoké Mýto

Budovu kostela si sbor postavil těsně před 2. světovou válkou v roce 1939. Evangelický sbor vznikl v roce 1922. Původně kazatelská stanice reformovaného (h.v.) sboru v Bučině.

Evangelický areál Ostrava

Budova fary je sídlem farních sborů Českobratrské církve evangelickéj a Slezské církve evangelické a.v. Vedlejší činžovní dům má v přízemí Třanovského sál, ve kterém se konají bohoslužby v zimním období.

Evangelický a pravoslavný kostel Sudice

Stavba z roku 1909 pro tehdejší, většinově německé, evangelíky a.v., slavnostně otevřená superintendentem Dr Nottenbohmem z Vratislavi, stojí dnes na dohled hranice s Polskem. Po válce kostel získala česká reemigrantská komunita pravoslavného vyznání, která přišla z ukrajinské Volyně a přivezla…

Náhrobek Františka Kozáka

Náhrobek ThDr Františka Kozáka (1857-1926), faráře evangelického sboru h.v. v Čáslavi (1888-1925), v evangelické části městského hřbitova v Čáslavi. Obě pamětní desky jsou umístěny v evangelickém kostele v Čáslavi.

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Budova Marathon v Černé ulici 646/II na Novém Městě, postavena v roce 1928 podle návrhu architekta Františka Xavera Čtrnáctého pro Plichtův tělovýchovný ústav. V bývalé tělocvičně v suterénu sídlí dnes fakultní knihovna. Ve dvorním traktu je původní dvouramenné dřevěné schodiště s obrazem…

Evangelický hřbitov Kutná Hora

Kaple na evangelickém hřbitově v Kutné Hoře z roku 1913. Na hřbitově najdeme hrob prvního kutnohorského faráře (1891-1939) Viktora Szalatnaye (1866-1941) a hrob profesora praktické teologie na Komenského evangelické teologické fakultě (1950-1970) a dlouholetého poděbradského faráře J. B.…

Náhrobek Viktora Szalatnaye

Hrob prvního kutnohorského evangelického faráře (1891-1939) Viktora Szalatnaye (1866-1941) na evangelickém hřbitově v Kutné Hoře.

 

Náhrobek Josefa B. Jeschkeho

Hrob profesora praktické teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze J. B. Jeschkeho na evangelickém hřbitově v Kutné Hoře.

Pomník Matouše Ulického

Pomník Matouše Ulického, kaplana podobojí popraveného 11.9.1627, z roku 1924, vedle kostela Sv. Petra a Pavla v Čáslavi.

Učitelský ústav Čáslav

Učitelský ústav, nová budova z roku 1910, dnes čáslavské středisko Diakonie Střední Čechy. Ve vestibulu hlavního vstupu je umístěna pamětní deska obětem nacismu z řad učitelů tehdy již státního ústavu (Rudolf Forman, 1890-1944, byl otcem filmového režiséra Miloše Formana). V sousedství stojí…

Evangelický sbor v Přešticích

Evangelický sbor v Přešticích vznikl díky přestupovému hnutí v roce 1923. V roce 1921 zde 6. 7. promluvil na náměstí bratr farář Ebenezer Otter o Husově významu. Jeho slova měla velký ohlas, a tak se již v říjnu konaly v Přešticích první evangelické bohoslužby.

Evangelíci se scházeli k…

Růžový palouček

Památník českým bratřím
Symbol českého exulantství pro svobodu víry a přesvědčení

Památné místo porostlé původní růží keltskou (Rosa gallica) opředené řadou pověstí a všeobecně známé ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska. Růžový…

Evangelická škola a modlitebna v Předhradí

 

První Evangelická škola byla postavena v r. 1863. Sloužila také jako byt učitelů nebo byla pronajímána k bydlení.

V r. 1895 byla postavena evangelická škola dvojtřídní. Tato církevní škola byla v r. 1915 pronajata místní…

Evangelická modlitebna ve Vítkově

Postavena na poválečných ruinách v padesátých letech minulého století